Welsh Group – ‘Salem’

Test your welsh skills and find out about the  famous painting ‘Salem’ by Vosper

Capel y Bedyddwyr yn Cefncymerau , Llanbedr , ger Harlech ywSalem. Adeiladwyd y capel yn 1850 . Roedd yr arlunydd Vosper yn ymweld â’r capel yn aml pan ar wyliau yn yr ardal. Efallai Salem yw’r lle mwyaf enwog o addoli yng Nghymru ar ôl Sant Dewi.

Yn ‘ Salem ‘ , cymeriad canolog yw Siân Owen o Ty’n -y – fawnog . Mae hi’n cael ei ddangos yn cerdded i lawr yr eil tuag at ei sedd teulu . Yr amser ar y cloc, yw ychydig funudau cyn deg , yn dangos ei bod wedi cyrraedd yn hwyr , yn ystod y distawrwydd arferol cyn i’r gwasanaeth boreol ddechrau. Mae ei siôl llachar mewn cyferbyniad llwyr â’r wisg somber y bobl eraill sy’n bresennol . Mae wedi cael ei awgrymu bod y darlun yn gwneud sylwadau ar y pechod o falchder . Efallai ei fod wedi cyrraedd yn hwyr ar bwrpas er mwyn sicrhau bod y gynulleidfa uchaf ar gyfer ei fynedfa . Yn y plygiadau y siôl ar y fraich chwith Siân, mae llawer o bobl yn credu y gallant weld wyneb diafol .

Allwch chi weld e?

NB See translation below and click here to view the painting: Salem-1

Continue reading

Advertisements

Welsh Language

We’ve taken a more literary turn in the Welsh class lately and are having a look at some of the nation’s poets. Starting with the poetry of I D Hooson and T H Parry-Williams we will be looking in the future at the Welsh War Poets. If you fancy a change come and join us, we’re friendly and eager to meet fellow enthusiasts. ‘Mae croeso cynes i’w gael yn y dosbarth.’

A Taste of Wales

Never has ‘it’ll be alright on the night’ been more true! The pathway to our performance was littered with catastrophes – one after the other. We had major problems with the technology that was needed to support our bilingual venture. PCs didn’t like each other, printers crashed, DVDs failed, cables malfunctioned, programs didn’t perform and our cast kept dropping by the wayside! Continue reading

Welsh Group celebrate St Davids Day

Noson Dydd Gwyl Dewi
Mae’r gr?p Cymru bob amser yn chwilio am reswm i gynnal parti ac yn ddiweddar roedd gennym ddau reswm gwych.  Yr adeg yma bob blwyddyn rydym yn dod at ei gilydd i ddathlu Dydd G?yl Dewi ond eleni mi wnaethom benderfynu dathlu’r ffaith bod Cymru wedi ennill Cwpan y Chwe Gwlad am yr ail flwyddyn yn olynol!  Rhoddodd hynny’n thema rygbi i’r noson fel y gwelwch o’n lluniau.

Continue reading

Welsh Language

Our new beginners are coming on board and we’ve room for a couple more if you have a fancy to learn this amazing language. Join us for a taster any Thursday you like or give me a call for further information. We’ll be celebrating St David’s Day soon and the Welsh class would like to say ….. ‘Pob hwyl ar Dydd Gwyl Dewi’ Jane 526 2530

Welsh Group Christmas lunch

Cinio Nadolig y Dosbarth Cymraeg

Cawsom ginio da a chwmni difir yn yr Alt cyn y Nadolig. Roedd pawb mewn hwyliau da ac er nad oedd pawb yn gallu dod i’r wledd roedd digon a hwyl i’w gael.

 

Welsh Group Christmas Lunch

We had a great lunch amid excellent company at the Alt before Christmas. Everyone was in fine spirits and although not all our members could attend we all had a very pleasant time.

Welsh Language

Into its third year the Welsh group welcomes new members interested in learning this fascinating language. Join us for a bit of drama, some music, poetry and the odd bit of grammar! We do have fun we promise. Dewch draw i weld be sy’n mynd ymlaen.

Noson Lawen – Welsh Fun Night


There was many a member who was secretly worried about our ‘Fun Night’.  Some who worried they might not be able to join in the singing, some who thought their art work would let them down when it came to the illustrating a proverb, some who worried that their Laurence Olivier gene would fail to kick in when it was their turn to have ago at the improvised drama and many who thought that their knowledge of welsh History wouldn’t stand up to close scrutiny …….. but!

In the end everyone had a brilliant time.  No embarrassing moments, no being tongue tied and no worrying about saying it in Welsh as saying it in English did just as well. Continue reading

Nadolig Llawen

Join the Welsh group now and you may learn how to say ‘Merry Christmas’  in Welsh, before Christmas. A warm welcome awaits you in this friendly group on Thursdays 9:45 – 11:45  98 Claremont Avenue. Contact Jane for more information.  526 2530.